Aktualności

Stan pełnego zatrudnienia w Polsce

02.07.2018

Unijny urząd statystyczny Eurostat opublikował niedawno informację o poziomie bezrobocia w Polsce za maj 2018. Wynik to 3,8%. Najniższy we współczesnej historii naszego Państwa. W całej Unii lepsze od nas pod tym względem były tylko Czechy (2,3%), Węgry i Niemcy. Tak niski poziom bezrobocia, zgodnie z ogólnie przyjętymi poglądami ekonomistów, oznacza osiągnięcie przez nasz kraj stanu pełnego zatrudnienia. W największym skrócie za stan pełnego zatrudnienia uznaje się sytuację, w której wszystkie osoby w wieku produkcyjnym, gotowe do podjęcia zatrudnienia, znalazły pracę. Poziom 3-4% uznawany jest za tzw. dobrowolne bezrobocie. Osobami bezrobotnymi są jedynie te, które nie pracują z własnej woli, gdyż w danym momencie np. poszukują lepszego miejsca pracy.

Informacja ta nie jest jednak dla Polski jednoznacznie dobra. Ciągle występuje bardzo duży popyt na pracowników, co oznacza, że wiele firm nie jest w stanie w pełni obsadzić swoich stanowisk pracy. Oznacza to także, że występuje bardzo wysoka presja płacowa, często nie uzasadniona wydajnością czy kwalifikacjami pracowników. Nieprzypadkowo coraz więcej przedsiębiorstw skarży się na malejące zyski, a wręcz odnotowuje rosnące straty. Dotyczy to szczególnie firm realizujących wieloletnie kontrakty, które zawierane były przy zupełnie innej sytuacji na rynku pracy. Taka sytuacja występuje na przykład w wielu podmiotach realizujących duże kontrakty infrastrukturalne dla Państwa (budowa autostrad itp.).