Aktualności

Tak łatwo stracisz pracownika…

29.06.2018

Firma Payscale (www.payscale.com) opublikowała ostatnio wyniki bardzo ciekawego badania dotyczącego problematyki odmawiania pracownikom podwyżek. Odmowa zwiększenia wynagrodzenia to element ryzyka zawodowego każdego pracownika. Zdarza się. Omawiane badanie skupiło się jednakże na zagadnieniu sposobu uzasadniania przez firmę takiej odmowy. Wyniki ciekawe i pouczające zarazem.

W praktycznie co trzecim przypadku (a w badaniu wzięło udziało ponad 160000 osób!) pracodawca w ogóle nie uzasadnił przyczyn odmowy. Słynne „nie bo nie”. Kolejne 25% pracowników otrzymało uzasadnienie odmowy, lecz uznało je za nieprawdziwe, np. niezgodne ze stanem faktycznym. Oznacza to, że więcej niż co drugi pracownik nie przyjmuje do wiadomości przyczyn odmowy podwyżki, a tym samym uważa taką decyzję za krzywdzącą.

Jednocześnie… z owych 58% pracowników czujących się pokrzywdzonymi aż 70% (słownie: SIEDEMDZIESIĄT PROCENT) podejmuje decyzję o poszukiwaniu innej pracy. Konkluzja wynikająca z badania jest więc jednoznaczna. Brak uzasadnienia odmowy podwyżki lub uzasadnienie „na odwal się” to najkrótsza droga do utraty jakże cennego dziś zasobu w postaci rąk do pracy. Warto?