Kontakt

Dane spółki

Dane rejestrowe Spółki

Envistar.biz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Warszawie, ul. A. Solariego 1/2, 02-070 Warszawa
Kapitał zakładowy 60 000 złotych opłacony w całości
KRS 0000576361
NIP 701 050 82 12
REGON 362537283

Zarząd Spółki (każdy z członków zarządu jest upoważniony do reprezentowania spółki)