Dla pracownika

Dajemy dobrą pracę

Nasze zasady

W Envistar obowiązującym standardem jest umowa o pracę. Dopuszczamy oczywiście możliwość współpracy w formule umowy cywilno-prawnej (zlecenie, dzieło), ale w takim przypadku wyraźnie podkreślamy to w ofercie zatrudnienia. Niezależnie od rodzaju umowy zatrudnieniowej nasz personel ma zagwarantowane następujące podstawowe prawa:

PODSTAWOWY KONTRAKT PRACOWNICZY ENVISTAR:

W zamian oczekujemy lojalności, rzetelnego wykonywania obowiązków służbowych, wysokiej kultury osobistej oraz szacunku dla współpracowników oraz przełożonych.
Wybranym, ambitnym osobom, zdeterminowanym związać się długoterminowo z Envistar i rozwijać osobiście oraz zawodowo w ramach struktury organizacyjnej naszej firmy proponujemy dodatkowy kontrakt:

DODATKOWY KONTRAKT PRACOWNICZY ENVISTAR:

Od tej grupy osób oczekujemy motywacji do wspólnego z nami osiągania sukcesów biznesowych: zapewniania wysokiej jakości wartości dodanej dla naszych klientów. Wymagamy chęci uczenia się, kreatywności, ale też i gotowości do działań społecznych – pomagania lokalnym społecznościom i osobom potrzebującym szczególnego wsparcia.