Jak ta usługa działa…

Usługa udostępniania zasobów siły roboczej, określana przez nas jako „zatrudnienie zewnętrzne”, to kluczowy element oferty Envistar. Rozwiązanie to jest dedykowane dla średnich i dużych przedsiębiorstw, które poszukują odpowiednio wykwalikowanej sił roboczej, a jednocześnie zależy im na utrzymaniu w ryzach kosztów pracy oraz na uniknięciu biurokracji towarzyszącej zatrudnianiu pracowników.
Personel Envistar wykonuje powierzone mu zadania pod nadzorem klienta i w ramach jego struktury organizacyjnej, na równi z pracownikami własnymi klienta, dzięki czemu możliwe jest zachowanie standardów jakościowych obowiązujących w firmie naszego zleceniodawcy.
W ramach usługi zatrudnienia zewnętrznego Envistar bierze na siebie następujące zadania:

Klient korzystający z usługi zatrudnienia zewnętrznego jest zobowiązany do:

Podsumowując, współpraca z nami przebiega w oparciu o następujący schemat kooperacji:

grafika1-1
Envistar jako zakład pracy chronionej oferuje swoim klientom ulgi w obowiązkowych opłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tzw. Odpisy PFRON), dzięki czemu faktyczny koszt naszej usługi ulega zmniejszeniu nawet o 80% wartości faktury. Jesteśmy jednym z nielicznych na rynku podmiotów oferujących aż tak wysoką korzyść finansową dla naszych zleceniodawców.

Ile nasza usługa kosztuje?

Wysokość wynagrodzenia Envistar uzależniona jest od ustalonego z klientem poziomu wynagrodzeń personelu etatowego naszej firmy, świadczącego daną usługę. Wpływ ma tu również dostępność zasobów siły roboczej. Pensje pracowników Envistar są oczywiście z kolei pochodną stawianych im wymagań (wykształcenie, doświadczenie, unikalne umiejętności itp.). Inaczej kształtować się będzie wynagrodzenie dla pracownika fizycznego, a inaczej dla osoby o specjalistycznych kwalifikacjach.
Kiedy jednak weźmiemy pod uwagę proponowany przez nas poziom ulgi w opłatach na PFRON w wysokości 80% kwoty faktury netto, może okazać się, że nawet „bardzo droga” siła robocza w rzeczywistości generuje dla naszych klientów koszty niemal symboliczne. Obrazuje to poniższa, przykładowa kalkulacja:

grafika2-2

Jeśli zainteresowała Ciebie nasza oferta w zakresie zatrudnienia zewnętrznego, zachęcamy do kontaktu z nami. Chętnie przedstawimy szczegółowe warunki współpracy, a także przygotujemy wiążącą ofertę cenową. Potrzebne nam będą w tym celu:

Kontakt z nami: 22 629 65 19 / biuro@envistar.pl