Dla biznesu

Zatrudnienie zewnętrzne

Zatrudnienie Zewnętrzne

 Jak ta usługa działa…    

Usługa outsourcingu siły roboczej, określana przez nas jako „zatrudnienie zewnętrzne”, to kluczowy element oferty Envistar. Rozwiązanie to jest dedykowane dla średnich i dużych przedsiębiorstw, które poszukują odpowiednio wykwalikowanej sił roboczej, a jednocześnie zależy im na utrzymaniu w ryzach kosztów pracy oraz na uniknięciu biurokracji towarzyszącej zatrudnianiu pracowników. Personel Envistar wykonuje powierzone mu zadania pod nadzorem klienta i w ramach jego struktury organizacyjnej, na równi z pracownikami własnymi klienta, dzięki czemu możliwe jest zachowanie standardów jakościowych obowiązujących w firmie naszego zleceniodawcy.

W ramach usługi zatrudnienia zewnętrznego Envistar bierze na siebie następujące zadania:

Klient korzystający z usługi zatrudnienia zewnętrznego jest zobowiązany do:

Podsumowując, współpraca z nami przebiega w oparciu o następujący schemat kooperacji:

slide1

Envistar oferuje swoim klientom ulgi w obowiązkowych opłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tzw. Odpisy PFRON), dzięki czemu faktyczny koszt naszej usługi ulega zmniejszeniu nawet do 50% wartości faktury. Jesteśmy jednym z nielicznych na rynku podmiotów oferujących aż tak wysoką korzyść finansową dla naszych zleceniodawców.

Ile nasza usługa kosztuje?

Wysokość wynagrodzenia Envistar uzależniona jest od ustalonego z klientem poziomu wynagrodzeń personelu etatowego naszej firmy, świadczącego daną usługę. Wpływ ma tu również dostępność zasobów siły roboczej. Pensje pracowników Envistar są oczywiście z kolei pochodną stawianych im wymagań (wykształcenie, doświadczenie, unikalne umiejętności itp.). Inaczej kształtować się będzie wynagrodzenie dla pracownika fizycznego, a inaczej dla osoby o specjalistycznych kwalifikacjach.

Kiedy jednak weźmiemy pod uwagę proponowany przez nas poziom ulgi w opłatach na PFRON w wysokości 50% kwoty faktury netto, może okazać się, że nawet „bardzo droga” siła robocza w rzeczywistości generuje dla naszych klientów koszty niemal symboliczne. Obrazuje to poniższa, przykładowa kalkulacja:

Jak widać, koszt naszej usługi jest niższy od usług obcych zlecanych innym podmiotom, czy też osobom zatrudnianym w formie umowy cywilnoprawnej (zlecenie, dzieło). Jeśli zainteresowała Ciebie nasza oferta w zakresie zatrudnienia zewnętrznego, zachęcamy do kontaktu z nami. Chętnie przedstawimy szczegółowe warunki współpracy, a także przygotujemy wiążącą ofertę cenową. Potrzebne nam będą w tym cel

Zachęcamy do kontaktu z naszym przedstawicielem:

Andrzej Zwolan | a.zwolan@reverse.biz.pl| 887 092 915