Gdynia
Tu warto pracowaćEnvistar – dobry pracodawca
Poznaj nas lepiej
Oferta dla biznesuNowe lepsze perspektywy

Przeglądaj nasze oferty pracy

Poznaj Envistar

Pod szyldem Envistar kryje się przedsiębiorstwo, które od 2009 roku dostarcza klientom wysokiej jakości rozwiązania powszechnie znane jako outsourcing procesów. Naszą specjalnością jest usługa szerzej znana jako „zatrudnienie zewnętrzne”, polegająca na dostarczaniu kontrahentom dodatkowych zasobów odpowiednio wykwalifikowanej siły roboczej.

Dajemy dobrą pracę

W Envistar obowiązującym standardem jest umowa o pracę. Dopuszczamy oczywiście możliwość współpracy w formule umowy cywilno-prawnej (zlecenie, dzieło), ale w takim przypadku wyraźnie podkreślamy to w ofercie zatrudnienia. Niezależnie od rodzaju umowy zatrudnieniowej nasz personel ma zagwarantowane następujące podstawowe prawa.